Stil & Teknik på Formex: Lösningen för fashionabla wearables?

Mode är föränderligt. Det ligger i sakens natur att vad vi uppfattar som moderiktigt förändras i takt med samhällets utveckling. Det ligger också i sakens natur att vi regelbundet vill förnya oss. Men de tekniska prylar vi bär med oss varje dag, är utseendemässigt väldigt statiska. Trots att de i allra högsta grad är en del av det vi väljer att ha på oss. Även om du älskar din nya Apple Watch med metallicarmband, kanske den inte passar i precis alla sammanhang eller till alla outfits.
Swedish Fashion Councils vd Elin Frendberg höll ett intressant föredrag på Formex i veckan. Temat var hur våra normer och värderingar styr vad vi uppfattar som status, som i sin tur styr hur vi konsumerar. Jag fastnade särskilt vid en punkt som jag tror kommer att få betydelse för mode och teknik möts i framtiden. I dag ser vi ganska många exempel på ”ownerless”-trenden, tjänster som ger oss full tillgänglighet utan att man behöver äga utan i stället kan hyra eller abonnera. Det vill säga: i stället för att äga en bil, går man med i en bilpool (eller beställer en Uber), i stället för att ladda hem musikfiler till datorn, strömmar man dem via till exempel Spotify.
Jag tänker att den här modellen också skulle kunna appliceras på tekniken vi bär med oss till vardags.
Ta en smart klocka eller ett fitnessarmband till exempel. Tänk om det fanns ett företag som kunde erbjuda customisering on the go. Kanske genom en prenumerationstjänst där man kunde välja mellan färdiga paket med olika valmöjligheter av enklare eller exklusivare sort, eller möjligheten att bara välja fritt efter vad man råkar behöva för stunden. Som en utökad variant av vad Cuff Wearables, som jag nyligen skrev om, där själva tekniken bara flyttas runt mellan olika olika typer av ”skal”.
Det skulle ju lösa så många av problemen som wearables brottas med i dag (som trist, bulkigt utseende och bristen på flexibilitet) Plus att det garanterat skulle öka intresset för wearables över huvud taget.
Jag skulle ju lätt välja det här alternativet framför att köpa en dyr pryl som man kanske vill lägga i en låda om ett år.
IMG_5500
Elin Frendberg, vd på Swedish Fashion Council.

 

Stil & Teknik at Formex: The solution for fashionable wearables?
Fashion is changeable. It’s in its nature that what we perceive as fashionable changes according to the shifts in society. We also want to renew ourselves and our wardrobes regularly. But the technical devices we carry with us on an everyday basis, are very static when it comes to the way they look. Even though they’re a huge part of what we choose to wear. And though you might love your new Apple Watch with a metallic bracelet, it might not go with every occasion or every outfit.
Elin Frendberg, CEO of Swedish Fashion Council, held an interesting speech at Formex this week. The theme was the way our norms and values decide what we perceive as status, which in turn decide what we choose to buy. I especially got caught on one part of the speech that I think will influence on how fashion and tech will meet in the future. Today we see quite a lot of examples of the ”ownerless”-trend, services that give us full access without having to actually own it and instead gives us the option to rent or subscribe. In other words: instead of owning a car, you join a car pool (or order an Uber), instead of downloading music to your computer you stream the music via a music service such as Spotify.
I’m thinking this model could also be applied to the tech we carry with us everyday. What if there was a company that could offer customization on the go? Like a subscription service where you could choose between ready packages with different options, budget or more exclusive, or be able to choose freely based on what you want or need in that particular moment.  A bit like an extended version of Cuff Wearables, that I wrote about recently, where the tech itself can be moved around to different ”shells”.
This would solve so many of the problems wearables are facing right now (such as bulky design and lack of flexibility). Plus it would create a whole new interest for wearables on the whole.
I would easily choose that alternative to buying an expensive device I might just want to stick in a drawer in a year.

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s