Prototyper med potential på Fashion Hackathon

Jag blir så glad när jag ser att det rör sig på fashion tech-scenen i Sverige! Här finns ju enorm potential med tanke på all framgångsrika svenska företag som finns inom båda områdena. Och i april rörde det sig framåt snabbare än någonsin hittills tror jag, när Swedish Fashion Council och Digitizing Fashion med flera ordnade Fashion Hackathon på KTH i Stockholm tillsammans med ett gäng mode- och techmärken. Syftet var att föra samman mode och teknik för att lösa olika samhällsproblem och rent konkret resulterade det i sex tycken prototyper som jag hoppas på att få se mer av framöver. Från H&M kom ett Studio XO-inspirerat plagg som hjälper till att föra samman en artist eller idrottare med sin publik (Studio XO jobbar ju mycket med just culture tech, det senaste buzzwordet att notera i sammanhanget). Med hjälp av The Clap App, kan publik skicka sin feedback direkt till plagget och bäraren kan lätt svara. Uniforms for the Dedicated skapade en kostym med inbyggt ljus på kavajslagens, ärmarnas eller byxbenens insida. Belysningen som inte syns i dagsljus, lyser upp när det blir mörkt och bidrar till att man syns bättre i mörkret. Reschia gjorde ett par skor som både kan visa vägen för bäraren och reglera temperaturen i själva skon. De Moy satsade på säkerhetstänk och skapade ett strandplagg för barn som via en app och en sensor i plagget larmar när barnet går ner i vattnet. Lazoschmidl körde mer på humorspåret och skapade ett par ”Tinderbyxor” som ger en lätt elstöt i rumpan när någon visar intresse för en på dejtingsajten. Naim Josefi tog fasta både på den kommande sommarvärmen och kallare årstider och skapade en keps som reglerar temperaturen för bäraren. Den höjer värmen vid kyla och kyler ner när det är varmt.
Alla prototyper utvecklas fortfarande och tanken är väl förhoppningsvis att de ska nå en konkret marknad så småningom.
Fashion hackathon - Clapapp, H&M ©Marcus Frendberg[1] Fashion hackathon - De Moy ©Marcus Frendberg[1]Fashion hackathon-©Marcus Frendberg[1]Fashion hackathon - Reschia ©Marcus Frendberg[1]
The Clap App från H&M, De Moys strandapp och hack in action.
Foto: Marcus Frendberg

 

Prototypes with potential at Swedish Fashion Hackathon
I’m so thrilled to see how things are moving along on the Swedish fashion tech-scene! There’s enormous potential here, considering all the successful companies in both areas that come from Sweden. And things sure were moving, faster than ever I believe, when the Swedish Fashion Council and Digitizing Fashion among others arranged  Fashion Hackathon at KTH in Stockholm along with a bunch of tech- and fashion brands. The objective was to bring together fashion and tech in order to solve a variety of everyday issues, and that resulted in six prototypes I hope to see more from in the future. H&M brought a Studio XO-inspired piece of clothing that connects an artist or an athlete with its audience (culture tech!). Via The Clap App, the audience can send their feedback directly to the piece of clothing and the wearer can respond just as easily. Uniforms for the dedicated created a suit with built-in lighting. The lighting is invisible in daylight but lights up to create better visibility in traffic for instance, when it gets dark. Reschia made a pair of shoes that gives the wearer directions and also helps regulating temperature. De Moy went for safety and created beach wear for kids with a built in sensor connected to an app, that sends an alarm when the kid gets in the water. Lazoschmidl went in a more humorous direction creating a pair of Tinder pants that gives the wearer a light electrical buzz in the butt area whenever anyone at the dating site shows interest. Naim Josefi created a cap that regulates the temperature for the wearer; cooling when it’s hot and raising the temperature in cold weather. All the prototypes are still in developing stage but hopefully the idea is they reach the market in the near future.

 

 

Annonser

Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm: När får Sverige sin första Fashion Tech-modevecka?

Jag njuter verkligen av att vara på plats på modeveckan just nu. För det är ändå svårslaget att få en koncentrerad dos mode som kickoff inför hösten, särskilt av den höga kvalitet som vi generellt ser under veckan i Stockholm. Men det här eventet ger mig ändå en känsla av att det måste bli något mer snart! Någon sorts förnyelse, något nytt grepp. Och jag tror att fusionen mellan mode och teknik är det grepp jag söker. Paris och San Francisco och flera andra betydande storstäder har redan en särskild modevecka tillägnad mötena mellan mode och teknik och även på de ordinarie veckorna smyger sig tech-temat in allt oftare. (San Francisco Fashion Week till exempel, börjar den 19 september och har med temat ”Disrupt fashion” avsikten att utforska hur tech-revolutionen påverkar den traditionella modebranschen, mer om det i ett annat inlägg)
Det finns liksom inga skäl till att Stockholm inte skulle kunna haka på det tåget. Allt pekar ju i den riktningen: För att vara ett så litet land är Sverige rätt framstående både inom mode och tech, vi har Swedish Fashion Councils högst lovande satsning Digitizing Fashion där man aktivt jobbar för att föra samman de två områdena – och dessutom: Det finns ju redan fler än ett svenskt företag som jobbar i gränslandet mellan mode och teknik. Som skoföretaget Volumental som 3d-scannar kundens fötter så att skon blir helt individanpassad; Lumitoro som gör 3d-printade smycken; och Smart Textiles på Textilhögskolan i Borås som tar fram textilier med extraordinära egenskaper. Det finns förstås massor av andra exempel också.
I morgon visar Textilhögskolans avgångsstudenter upp sina examensjobb på Berns. Under visningen ställs frågor som ”Vad är ett plagg?” och ”Vilka tekniker finns för att utveckla nya typer av plagg?”. Och bara den vetskapen känns lovande.
IMG_5749
Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm.
Foto: Anna Hedlund, Stil & Teknik

 

Stil & Teknik at Fashion Week Stockholm: When will Sweden get its first Fashion Tech Week?
I’m really enjoying Fashion Week right now. Getting a concentrated dose of high quality fashion to kick off the fall season is hard to beat, actually. But this event still gives me a sense that something else needs to happen soon! Something new, a new take on things. And I think what I’m looking for, is this fusion between tech and fashion. Paris and San Francisco and several other important cities already have special weeks dedicated to fashion and tech, and even in the ”regular” fashion weeks the tech just seems to sneak in more and more. (San Francisco Fashion Week for instance, starts September 19 with the theme ”Disrupt fashion” and aims to explore how the tech revolution impacts the more traditional fashion business, more on that later.)
There are simply no reasons for Stockholm not to do the same. Everything points in that direction anyway: For such a small country, Sweden is still pretty successful in both fashion and tech, then there’s Swedish Fashion Councils project Digitizing Fashion which aims to bring these to areas together – and also: There’s already more than one Swedish company that works in the intersection between fashion and tech, for instance Volumental who 3D-scans the customers feet to make shoes that fit the individual; there’s Lumitoro who makes 3D-printed jewelry and there’s Smart Textiles at Textilhögskolan i Borås who make textiles with extraordinary features. I’m sure there are plenty others too.
Tomorrow the students from Textilhögskolan in Borås will be showcasing their graduation collections at Berns. During the show the designers asks questions such as ”What is a garment?” and ”What techniques are available to develop new kinds of clothing?”. And that, in itself, feels very promising.

Stil & Teknik på Formex: Lösningen för fashionabla wearables?

Mode är föränderligt. Det ligger i sakens natur att vad vi uppfattar som moderiktigt förändras i takt med samhällets utveckling. Det ligger också i sakens natur att vi regelbundet vill förnya oss. Men de tekniska prylar vi bär med oss varje dag, är utseendemässigt väldigt statiska. Trots att de i allra högsta grad är en del av det vi väljer att ha på oss. Även om du älskar din nya Apple Watch med metallicarmband, kanske den inte passar i precis alla sammanhang eller till alla outfits.
Swedish Fashion Councils vd Elin Frendberg höll ett intressant föredrag på Formex i veckan. Temat var hur våra normer och värderingar styr vad vi uppfattar som status, som i sin tur styr hur vi konsumerar. Jag fastnade särskilt vid en punkt som jag tror kommer att få betydelse för mode och teknik möts i framtiden. I dag ser vi ganska många exempel på ”ownerless”-trenden, tjänster som ger oss full tillgänglighet utan att man behöver äga utan i stället kan hyra eller abonnera. Det vill säga: i stället för att äga en bil, går man med i en bilpool (eller beställer en Uber), i stället för att ladda hem musikfiler till datorn, strömmar man dem via till exempel Spotify.
Jag tänker att den här modellen också skulle kunna appliceras på tekniken vi bär med oss till vardags.
Ta en smart klocka eller ett fitnessarmband till exempel. Tänk om det fanns ett företag som kunde erbjuda customisering on the go. Kanske genom en prenumerationstjänst där man kunde välja mellan färdiga paket med olika valmöjligheter av enklare eller exklusivare sort, eller möjligheten att bara välja fritt efter vad man råkar behöva för stunden. Som en utökad variant av vad Cuff Wearables, som jag nyligen skrev om, där själva tekniken bara flyttas runt mellan olika olika typer av ”skal”.
Det skulle ju lösa så många av problemen som wearables brottas med i dag (som trist, bulkigt utseende och bristen på flexibilitet) Plus att det garanterat skulle öka intresset för wearables över huvud taget.
Jag skulle ju lätt välja det här alternativet framför att köpa en dyr pryl som man kanske vill lägga i en låda om ett år.
IMG_5500
Elin Frendberg, vd på Swedish Fashion Council.

 

Stil & Teknik at Formex: The solution for fashionable wearables?
Fashion is changeable. It’s in its nature that what we perceive as fashionable changes according to the shifts in society. We also want to renew ourselves and our wardrobes regularly. But the technical devices we carry with us on an everyday basis, are very static when it comes to the way they look. Even though they’re a huge part of what we choose to wear. And though you might love your new Apple Watch with a metallic bracelet, it might not go with every occasion or every outfit.
Elin Frendberg, CEO of Swedish Fashion Council, held an interesting speech at Formex this week. The theme was the way our norms and values decide what we perceive as status, which in turn decide what we choose to buy. I especially got caught on one part of the speech that I think will influence on how fashion and tech will meet in the future. Today we see quite a lot of examples of the ”ownerless”-trend, services that give us full access without having to actually own it and instead gives us the option to rent or subscribe. In other words: instead of owning a car, you join a car pool (or order an Uber), instead of downloading music to your computer you stream the music via a music service such as Spotify.
I’m thinking this model could also be applied to the tech we carry with us everyday. What if there was a company that could offer customization on the go? Like a subscription service where you could choose between ready packages with different options, budget or more exclusive, or be able to choose freely based on what you want or need in that particular moment.  A bit like an extended version of Cuff Wearables, that I wrote about recently, where the tech itself can be moved around to different ”shells”.
This would solve so many of the problems wearables are facing right now (such as bulky design and lack of flexibility). Plus it would create a whole new interest for wearables on the whole.
I would easily choose that alternative to buying an expensive device I might just want to stick in a drawer in a year.