Svenska wearables visas på Formex

Formex är i gång igen och den här gången finns det chans att kolla in alstren från vårens Fashion Hackathon, som nu ställs ut under mässdagarna. (Och som jag skrivit om tidigare här). Under hack-eventet i våras sammanstrålade ju ett antal svenska modemärken med svenska techföretag för att hitta lösningar på olika vardagsproblem genom att implementera teknik i kläder och accessoarer. Och jag rekommenderar en titt, även om jag personligen hade hoppats att grejerna skulle demonstreras ordentligt och inte bara visas upp på skyltdockor med förklarande skyltar intill… För man behöver verkligen få se hur det ser ut när en kostym med inbyggd belysning lyser upp i mörkret eller känna hur det känns att bära kepsen som anpassar sig efter bärarens och omgivningens temperatur. Annars tycker jag att man slarvar bort syftet med projektet lite grann.
Här hade man ju ett gyllene tillfälle att få feedback från potentiella bärare och framför allt skapa utrymme för diskussioner om själva grundidén – att sammanföra teknik och mode.
Men det kanske kommer fler tillfällen.


  

Foto: Anna Hedlund/Stil & Teknik

Stil & Teknik på Formex: Lösningen för fashionabla wearables?

Mode är föränderligt. Det ligger i sakens natur att vad vi uppfattar som moderiktigt förändras i takt med samhällets utveckling. Det ligger också i sakens natur att vi regelbundet vill förnya oss. Men de tekniska prylar vi bär med oss varje dag, är utseendemässigt väldigt statiska. Trots att de i allra högsta grad är en del av det vi väljer att ha på oss. Även om du älskar din nya Apple Watch med metallicarmband, kanske den inte passar i precis alla sammanhang eller till alla outfits.
Swedish Fashion Councils vd Elin Frendberg höll ett intressant föredrag på Formex i veckan. Temat var hur våra normer och värderingar styr vad vi uppfattar som status, som i sin tur styr hur vi konsumerar. Jag fastnade särskilt vid en punkt som jag tror kommer att få betydelse för mode och teknik möts i framtiden. I dag ser vi ganska många exempel på ”ownerless”-trenden, tjänster som ger oss full tillgänglighet utan att man behöver äga utan i stället kan hyra eller abonnera. Det vill säga: i stället för att äga en bil, går man med i en bilpool (eller beställer en Uber), i stället för att ladda hem musikfiler till datorn, strömmar man dem via till exempel Spotify.
Jag tänker att den här modellen också skulle kunna appliceras på tekniken vi bär med oss till vardags.
Ta en smart klocka eller ett fitnessarmband till exempel. Tänk om det fanns ett företag som kunde erbjuda customisering on the go. Kanske genom en prenumerationstjänst där man kunde välja mellan färdiga paket med olika valmöjligheter av enklare eller exklusivare sort, eller möjligheten att bara välja fritt efter vad man råkar behöva för stunden. Som en utökad variant av vad Cuff Wearables, som jag nyligen skrev om, där själva tekniken bara flyttas runt mellan olika olika typer av ”skal”.
Det skulle ju lösa så många av problemen som wearables brottas med i dag (som trist, bulkigt utseende och bristen på flexibilitet) Plus att det garanterat skulle öka intresset för wearables över huvud taget.
Jag skulle ju lätt välja det här alternativet framför att köpa en dyr pryl som man kanske vill lägga i en låda om ett år.
IMG_5500
Elin Frendberg, vd på Swedish Fashion Council.

 

Stil & Teknik at Formex: The solution for fashionable wearables?
Fashion is changeable. It’s in its nature that what we perceive as fashionable changes according to the shifts in society. We also want to renew ourselves and our wardrobes regularly. But the technical devices we carry with us on an everyday basis, are very static when it comes to the way they look. Even though they’re a huge part of what we choose to wear. And though you might love your new Apple Watch with a metallic bracelet, it might not go with every occasion or every outfit.
Elin Frendberg, CEO of Swedish Fashion Council, held an interesting speech at Formex this week. The theme was the way our norms and values decide what we perceive as status, which in turn decide what we choose to buy. I especially got caught on one part of the speech that I think will influence on how fashion and tech will meet in the future. Today we see quite a lot of examples of the ”ownerless”-trend, services that give us full access without having to actually own it and instead gives us the option to rent or subscribe. In other words: instead of owning a car, you join a car pool (or order an Uber), instead of downloading music to your computer you stream the music via a music service such as Spotify.
I’m thinking this model could also be applied to the tech we carry with us everyday. What if there was a company that could offer customization on the go? Like a subscription service where you could choose between ready packages with different options, budget or more exclusive, or be able to choose freely based on what you want or need in that particular moment.  A bit like an extended version of Cuff Wearables, that I wrote about recently, where the tech itself can be moved around to different ”shells”.
This would solve so many of the problems wearables are facing right now (such as bulky design and lack of flexibility). Plus it would create a whole new interest for wearables on the whole.
I would easily choose that alternative to buying an expensive device I might just want to stick in a drawer in a year.

 

Stil & Teknik på Formex: Om när naturen möter tekniken – och hur himla fint det blir

Jag har knatat runt på Formex i dag. Och jag har snöat ni på material och hur viktigt materialet är för den estetiska upplevelsen, som hänger ihop med vill ha-känslan. Och hur viktig vill ha-känslan är för upplevelsen av de techprylar vi bär närmast oss varje dag. I höst är naturmaterial som trä, näver och kork en stark trend för inredning och bruksföremål. Och det är inte så konstigt; naturmaterialen står ju för en varm och ombonad sorts estetik som jag tror behövs i vår teknofierade vardag. Mer än någonsin faktiskt.
Det här fick mig att tänka på en väska jag har suktat efter ett tag. Väskan är en laddningsväska, som jag tidigare skrivit om här, där man kan plugga in telefon eller surfplatta så att grejerna alltid är laddade när man behöver dem. Och modellen på min vill ha-lista har just en yta av kork. Det är väl knappast riktig kork vi talar om här (eller? rätta mig om jag har fel) men poängen är att de har träffat helt rätt estetiskt – och filosofiskt – sett.
Natur och teknik, tradition och modernitet i vacker förening.
IMG_5400cork_large

Inredningsdetaljer i kork från Broste Copenhagen och Bloomingville. Väska från EmpoweredBag.
Foto: Anna Hedlund, Stil & Teknik + EmpoweredBag.

 

About when tech meets nature – and how beautiful it is
I have wandered around Formex today. (The leading expo for nordic interior design) While doing that I got caught up in thoughts about materials and how important the material is for the esthetic experience, that is in turn very important for the ”I want”-factor. And how important said ”I want”-factor is for the tech objects we carry around on a daily basis. This fall, nature materials such as wood, birch bark and cork are strong trends when it comes to interior design and everyday objects. And that’s only natural (no pun intended, or ok, just a little), these materials do stand for a warm and cozy kind of esthetic that I think we need in our technified everyday life. More than ever actually.
This made me think of a bag I have been wanting for a while. The bag is a charger bag that I mentioned here, a while ago, where you can just plug in your phone or tablet so that they’re always charged when you need them. And the model on my ”I want”-list just happens to have a cork surface. We’re hardly talking about real cork here (or are we? correct me if I’m wrong), but the point is that they got it just right, esthetically – and philosophically – speaking.
Nature and tech, tradition and modernity in beautiful union.