Hejdå, Tech-modeveckan! 

 Jag har inte hunnit vara på plats på alla event den här veckan, men när man summerar: rätt bra utbud av möten mellan mode och teknik för att vara premiär för temat! 
Vi hade Fashion Talks som redde ut vad Fashion tech är och kan vara, vi hade Wearable tech-seminariet arrat av Swedish Fashion Council och förstås Ida Klamborns VR-show och gamingflirtande DRKN och deras laservisning (även om man kan diskutera vad fashiontech-kopplingen egentligen var i just det fallet. Spelkulturen? Laser? Lite långsökt kanske.)

Dessutom har Styleby ett stort reportage om modevärldens fascination av teknikens möjligheter i senaste numret. Och självklart –  Tech Loves Fashion som jag själv modererade, även om det inte var en officiell del av modeveckan. 

Nästa gång hoppas jag att det blir mer av allt. Fler kreativa samarbeten mellan teknikföretag och modemärken, och framför allt att det dyker upp lite nya märken som vågar experimentera med teknikens möjligheter i sina kollektioner. Kanske blir det då vi får se vad Neue Labs tech-paket Automat kan resultera i för modekopplingar.   

    
  

 

Kul kväll på Tech Loves Fashion

Tech Loves Fashion! Och I love att prata om mitt ämne, som synes. Tack för ikväll Synch, Neue Labs, Apprl och Dedicated Institute för intressanta samtal och insikter.
Tech loves fashionTech loves fashion 2
Foto: Synch

Stil & Teknik moderator på Tech Loves Fashion

Yes! Måndag den 1 februari  – modeveckans första dag – leder jag ett spännande samtal om teknik och mode på Tech Loves Fashion i Stockholm. Advokatbyrån Synch arrangerar eventet där intressanta märken som Neue Labs, APPRL och Dedicated Institute ska berätta om sina projekt. Det ska bli grymt spännande och alla som har intresse av mötet mellan mode och teknik är hjärtligt välkomna!
Läs mer om hur man anmäler sig, här. Och dela gärna!
Skärmavbild 2016-01-27 kl. 10.21.46  Skärmavbild 2016-01-27 kl. 10.23.22Skärmavbild 2016-01-27 kl. 10.22.22

 

Stil & Teknik moderating Tech Loves Fashion event
Yes! On Monday 1 February – the first day of Fashion Week Stockholm – I’m leading an exciting conversation about tech and fashion at Tech Loves Fashion in Stockholm. Law firm Synch is arranging the event where exciting brands such as  Neue Labs, APPRL and Dedicated Institute will be talking about their projects. Really looking forward to this and I recommend anyone who’s interested in this merge between fashion and tech to come by.
Read more about how to RSVP, here. And feel free to share!

Äntligen teknikfokus på modeveckan

Under modeveckan i augusti frågade jag mig när Sverige skulle få sin första Fashion Tech-modevecka. Och hurra – nu är den här! Under en dag av Fashion Week Stockholm (som pågår 1–3 februari) blir det allt från Virtual Reality-upplevelser till paneldiskussion om fashion tech. Fokus har lagts på modeveckans sista dag den 3 februari, då det först blir en paneldiskussion som reder ut själva begreppet fashion tech. Senare på dagen gör Ida Klamborn en livestreamad virtual reality-visning av sin show på temat ”democratic front row”. Idén är att robotinstallationer utrustade med VR-kameror tar några kändisars platser på front row (läs mer här), och i stället låter allmänheten se showen i realtid från dessa platser via en app och Googles VR-set Cardboard. Som avslutning på veckan visar märket DRKN med Erik Bjerkesjö i spetsen sin kollektion i en laserinstallation. DRKN har rötter i gamingvärlden och digitala subkulturer, så det ska onekligen bli spännande att se vad de har kokat ihop.
Skärmavbild 2016-01-20 kl. 21.34.58

 

Finally some tech at Fashion Week Stockholm
During the last Fashion Week in August, I asked myself when Stockholm would get its first ever Fashion Tech fashion week. And yay – here it is now! During one day of Fashion Week (1–3 February) there’ll be everything from Virtual Reality experiences to a panel discussion on fashion tech, with emphasis on the last day, 3 February, starting with the panel discussion aiming to explain the concept of fashion tech. Later, designer Ida Klamborn invites the public to her Virtual Reality-show ”Democratic front row”. Robot installations with VR cameras will switch places with a few celebrities on front row (read more about it here), to instead let the public se the show in real time from these seats via an app and Googles VR-set Cardboard. Fashion Week debutants DRKN is closing the week with a laser installation supporting the show.  DRKN, with Erik Bjerkesjö presenting his first collection for the brand, has a background in gaming culture and digital sub cultures so it’ll certainly be exciting to see what they’ve been concocting.

Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm: Kreativ käftsmäll från Borås

Pang! Många intryck blev det när Textilhögskolans avgångselever visade sina examensjobb på Berns i dag. En kreativ käftsmäll rent av, där färger och former och strukturer tävlade med varandra om uppmärksamheten. Många har jobbat med dekonstruktion, med omtolkningar av plagg som koncept. Och det är alltid spännande.  Men det som förvånar är att ingen (?) av deltagarna – som ändå alla kommer från Textilhögskolan där man jobbar rätt mycket med sådant – verkar ha jobbat med någon typ av smarta textilier eller sensorteknik för att skapa nya tolkningar av konceptet kläder. Men nästa år kanske!

Stil & Teknik at Fashion Week Stockholm: Creative bang from Borås
Bam! There was a looot of impressions when the bachelor and master students of Swedish School of Textile showed their graduation collections today. A creative smack on the mouth if you will, where colours and forms and structures were competing with each other for the attention. A lot of the students have worked with deconstruction, with re-interpretations of clothing as concept. And that’s always exciting. But it surprised me that none (?) of the participants – who are after all from a school where they work a lot with that kind of thing – seem to have worked with smart textiles or sensor technology in some way in order to create these re-interpretations. But maybe next year!
IMG_6001
Foto: Anna Hedlund, Stil & Teknik

Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm:  ”Skryt om vad ni gör för hållbarhet!”

Det behövs mera skryt i modebranschen. Men kanske inte främst om själva modets förträfflighet, utan om vilka insatser man gör för miljön. Det var en av slutsatserna på dagens Fashion Talks, där fem representanter för textil- och modebranschen medverkade i en paneldiskussion på modeveckans sista dag. Lova mer, ge fler garantier, och se till att hållbarhet blir ett krav hos kunden var några av utlåtandena, menade Martin Berling på Spindye, som jobbar med en spännande färgningsteknik där inget vatten används. Textilindustrin är nämligen en av de fem branscher som använder mest vatten i hela världen, något som måste vändas för miljöns och människans skull. Därför är det också viktigt att alla de innovationer och tekniker som faktiskt finns för att skapa hållbart mode  blir kända, något som Elin Larsson på Filippa K var inne på. Det tror jag är a och o faktiskt. Kunskapen som tas fram på universitet och forskningsinstitut får inte bara stanna på papperet.
IMG_5753
Martin Berling – SpinDye, Elin Larsson – Filippa K, Femke Zijlstra – DyeCoo,  Fredrika Klarén – Kappahl och Rami Abdelrahman – SIWI.
Foto: Anna Hedlund, Stil & Teknik.

 

Stil & Teknik at Fashion Week Stockholm: ”Brag about what you do for sustainability!”
There’s a need for more bragging in the fashion business. But maybe not about how great the actual fashion is, but about what you do for sustainability. That was one of the conclusions at today’s Fashion Talks, where five representatives for the fashion- and textile industry participated in a panel discussion on the last day of Fashion Week Stockholm. Make more promises, give more guarantees and make sure sustainability creates a demand in the customers, said Martin Berling på Spindye who works with an exciting dyeing technology that doesn’t involve any water.  The textile industry is the fifth biggest user of water in the world, something that needs to be reversed. Therefore it is also very important that the innovations och techniques that actually exist to create a sustainable industry, becomes known and available, something that Elin Larsson at Filippa K talked about. I think that’s essential. The knowledge that scientists and researchers produce can’t just stay on paper.

 

Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm: När får Sverige sin första Fashion Tech-modevecka?

Jag njuter verkligen av att vara på plats på modeveckan just nu. För det är ändå svårslaget att få en koncentrerad dos mode som kickoff inför hösten, särskilt av den höga kvalitet som vi generellt ser under veckan i Stockholm. Men det här eventet ger mig ändå en känsla av att det måste bli något mer snart! Någon sorts förnyelse, något nytt grepp. Och jag tror att fusionen mellan mode och teknik är det grepp jag söker. Paris och San Francisco och flera andra betydande storstäder har redan en särskild modevecka tillägnad mötena mellan mode och teknik och även på de ordinarie veckorna smyger sig tech-temat in allt oftare. (San Francisco Fashion Week till exempel, börjar den 19 september och har med temat ”Disrupt fashion” avsikten att utforska hur tech-revolutionen påverkar den traditionella modebranschen, mer om det i ett annat inlägg)
Det finns liksom inga skäl till att Stockholm inte skulle kunna haka på det tåget. Allt pekar ju i den riktningen: För att vara ett så litet land är Sverige rätt framstående både inom mode och tech, vi har Swedish Fashion Councils högst lovande satsning Digitizing Fashion där man aktivt jobbar för att föra samman de två områdena – och dessutom: Det finns ju redan fler än ett svenskt företag som jobbar i gränslandet mellan mode och teknik. Som skoföretaget Volumental som 3d-scannar kundens fötter så att skon blir helt individanpassad; Lumitoro som gör 3d-printade smycken; och Smart Textiles på Textilhögskolan i Borås som tar fram textilier med extraordinära egenskaper. Det finns förstås massor av andra exempel också.
I morgon visar Textilhögskolans avgångsstudenter upp sina examensjobb på Berns. Under visningen ställs frågor som ”Vad är ett plagg?” och ”Vilka tekniker finns för att utveckla nya typer av plagg?”. Och bara den vetskapen känns lovande.
IMG_5749
Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm.
Foto: Anna Hedlund, Stil & Teknik

 

Stil & Teknik at Fashion Week Stockholm: When will Sweden get its first Fashion Tech Week?
I’m really enjoying Fashion Week right now. Getting a concentrated dose of high quality fashion to kick off the fall season is hard to beat, actually. But this event still gives me a sense that something else needs to happen soon! Something new, a new take on things. And I think what I’m looking for, is this fusion between tech and fashion. Paris and San Francisco and several other important cities already have special weeks dedicated to fashion and tech, and even in the ”regular” fashion weeks the tech just seems to sneak in more and more. (San Francisco Fashion Week for instance, starts September 19 with the theme ”Disrupt fashion” and aims to explore how the tech revolution impacts the more traditional fashion business, more on that later.)
There are simply no reasons for Stockholm not to do the same. Everything points in that direction anyway: For such a small country, Sweden is still pretty successful in both fashion and tech, then there’s Swedish Fashion Councils project Digitizing Fashion which aims to bring these to areas together – and also: There’s already more than one Swedish company that works in the intersection between fashion and tech, for instance Volumental who 3D-scans the customers feet to make shoes that fit the individual; there’s Lumitoro who makes 3D-printed jewelry and there’s Smart Textiles at Textilhögskolan i Borås who make textiles with extraordinary features. I’m sure there are plenty others too.
Tomorrow the students from Textilhögskolan in Borås will be showcasing their graduation collections at Berns. During the show the designers asks questions such as ”What is a garment?” and ”What techniques are available to develop new kinds of clothing?”. And that, in itself, feels very promising.