Google launches camera feature for style discoveries

Asos have done it, and so have e-Bay. Tinkered with image recognition for clothing that is. Now it’s Google’s turn to launch a style discovery service called Style Match, where you simply point your camera towards an item you like and you get suggestions on where to buy it, or something similar, online. The service is part of Google Lens, their camera powered search engine that was released last year. This works not only for fashion, but for things like accessories and furniture as well, The Current reports.
Skärmavbild 2018-05-15 kl. 11.14.05
Screenshot from Gadget 360-demo video.

Ivyrevel’s Data Dress should make us think twice

Would you be willing to have an app scan your daily habits – like where you go and what you do – and translate that into a print for your unique, personalized dress? Well, whether you would or not, is not really the point. The point with the newly launched Data Dress is to show off the first collaboration between Google and Swedish Ivyrevel (owned by H&M Group), two players who have made their ambitions in the connected clothing field clear for a long time. The app is currently being tested by a number of influencers who will post their stories over the next months. Those interested can sign up for a later trial as well, ahead of the public release. This is without a question an interesting project.
But the really interesting question, is what Google + Ivyrevel is going to do next. How will they translate the experiences gained from the Data Dress into something that can be commercialized and truly useful for the customer? Tech solutions for customized clothing is a budding market for sure, especially if it makes custom clothing accessible to a lower price. Something that will in turn, likely lead to fewer returns and possibly a closer connection with customer and brand.
But customizing by collecting customer data is not going to be the way.
As a customer, a dress created this way is something you try once at best. For fun, because you can, for that special occasion. And although we’re already traceable through our phones and internet habits, I would definitely think twice before I give away my personal data to yet another player on the market. The fact that big companies already know more about us than we want to think about, is no reason to stop caring. We should never stop reflecting over, or get lazy about, our personal integrity.
google-partnered-with-hm-backed-fashion-startup-ivyrevel-to-build-customised-data-dresses-jpggoogle-ivyrevel-data-dress-hm-designboom-818-008-818x546

235508-app-pr-visual-86d024-original-1485955461

 

AR takes online shopping to the next level

An Augmented Reality app might soon bring us one step closer to online shopping that doesn’t result in as many returns. The app, which is a collaboration between GAP, Google and Avametrics and will launch later this month, is simple: You just choose one of five different body types, then fill in your measurements like bust, weight and height. Based on that information the app creates an avatar that you can use to try on different items. This way you can compare easily between sizes and see the way the fabrics drapes and stretches.
Of course you can also twist the avatar around, so you can see what it looks like in the back and from the sides as well. Judging by the demonstration video it dosen’t take into consideration variations in how narrow shoulders you have, or the actual length of your legs or arms, which of course aren’t the same in every individual of the same height and weight. But still, it offers a much greater possibility to avoid sartorial disappointments. Curious? See for yourself in this demo video.
skarmavbild-2017-01-18-kl-14-27-03skarmavbild-2017-01-18-kl-14-27-23skarmavbild-2017-01-18-kl-14-27-41skarmavbild-2017-01-18-kl-14-28-59

Kommer Apple att lansera hearables med nästa Iphone?

Nja, kanske inte i nästa version, som sannolikt ser dagens ljus på Apples lanseringsevent nu på måndag. I höst däremot, kan det vara dags, om man ska lyssna på proffsspekulanterna. Och då i form av ett par ”airbuds” som interagerar med Siri, bland annat. Hearables verkar hur som helst vara det nya svarta hos tech-företagen efter de smarta klockorna. Samsung jobbar visst just nu på en liten rackare som fått namnet Earcle (får mig osökt att tänka på Steve Urkel i ”Räkna med bråk”, men det är jag det) som kan spela musik, hantera meddelanden och lite annat smått och gott, medan Google ska ha en på gång som ska fungera som en fitnesstracker. Microsoft ska också vara på G med en liten device som ska fungera som en assistent till upptagna föräldrar som behöver hålla reda på sina barn. I vilket fall som helst hoppas jag att företagen tar tillfället i akt och lägger ner ordentligt med krut på designen och inte bara gör någon trist sportversion. Jag vill se åtminstone tre, fyra olika kollektioner från varje företag, gärna med utbytbara skal så att man kan anpassa devicen efter tillfälle. Jag vill ha guld,  jag vill ha 3D-printade skulpturala former, jag vill ha allt!

Will Apple launch hearables with the next Iphone?
Well, possibly not with the next version which is expected to launch at the event on Monday. This fall, on the other hand, it just might happen according the speculations. And then in the shape of a pair of ”airbuds” who can interact with Siri among other things. In any case, hearables seem to be the new black for tech companies, after a couple of years of smart watch-hype. Samsung is said to be working on a little number called Eracle (kinda makes me think of Steve Urkel on ”Family matters”, but you know that’s just me) that reportedly will be able to play music, handle hands free messages and such, while Google is working on a fitness tracker for the ear. Meanwhile Microsoft is working on a device that is said to work as a kind of an assistant for busy parents wanting to keep track of their children. In any case I hope that the companies will take this opportunity to really make an effort with the design and not just launch some boring sport version. I’d like to see at least three or four versions from every company, preferably with exchangeable shells. I want gold, I want 3D-printed sculptural shapes, I want it all!

Stil & Teknik på Formex: framtidsmönster

Vurmen för traditionellt hantverk verkar bara bli starkare. Lotta Ahlvar, vd på Handarbetets Vänner, tog i sin Omvärlds-föreläsning på Formex i dag upp flera trådar som visar på den tendensen; som ett ökat intresse för växtfärgning och slöjd och handvävning. Samtidigt blir vår värld – vi själva och våra saker inkluderade – bara mer och mer uppkopplade. Vill man, kan man tolka hantverkstrenden som en reaktion mot nutidens uppkopplingsvurm. En längtan tillbaka till tryggare, småskaligare, analoga tider. Men jag tror snarare att vi är på väg mot ett riktigt spännande möte mellan traditionellt och innovativt, gammalt och nytt. Se bara på min eviga referenspunkt, Google och deras Project Jacquard.
Med projektet vill Google i stor skala kunna väva in konduktiva fibrer i tyg för att skapa smarta textilier som kan kommunicera och reagera och fungera tillsammans med våra andra elektroniska gadgets. De har förstått något viktigt. Att den banbrytande moderna tekniken måste integreras i material och föremål som vi känner igen och redan har en relation till – till exempel ett par jeans eller en klassiskt skräddad tweedkavaj – annars blir det för opersonligt och kallt.
Det här skulle ju naturligtvis också gå att applicera på heminredningstextilier. När jag vandrar runt bland Formexmontrarna och får den här interiöra käftsmällen av mönster, material, strukturer och hantverk känner jag bara wow, vilken grej det här skulle kunna bli för utvecklingen av Det Smarta Hemmet. Tänk att kunna dölja teknik som man använder till vardags i vackra textilier färgade till exempel med den japanska Shibori-tekniken där man viker och vrider och skapar mönster som aldrig blir exakt lika två gånger i rad. Tänk att kunna ge en handvävd matta ett nytt digitalt liv. Tanken svindlar faktiskt.
Det bästa av två världar har tidernas chans att mötas här. Ta den!

 

Stil & Teknik at Formex: future patterns
The interest in traditional arts and crafts only seem to grow stronger. Lotta Ahlvar, CEO of Handarbetets Vänner (Friends of Arts and Crafts) brought up several tendencies proving that in her lecture at Formex today. Such as an increased interest in natural dying processes and hand weaving. Meanwhile our world – us and our stuff included – get more and more connected. If you prefer, you can interpret the arts and crafts trend as a reaction against our connected lives. A longing back to safer, small scale, analog times if you will. But I actually think we’re heading towards a really exciting encounter between the traditional and the innovative, the old and the new. Just look at my eternal point of reference, Google’s Project Jacquard.
With this project Googles attempts to weave conductive fibres into fabrics, and that way create smart textiles able to communicate and react and function with our everyday electronic gadgets. They have realized something important. That the groundbreaking modern technology needs to be integrated into materials and objects we already know and have a relation to – like a pair of jeans or a hand made tweed jacket. Otherwise it gets too impersonal, too cold.
Naturally this would also apply to interior design textiles. When I wander among the showcases at Formex, getting this interioral smack in the face from prints, materials, structures and craft, I feel wow, what an exciting aspect this could be for the evolvement of the Smart Home. Imagine being able to hide technology inside beautiful fabrics printed with Shibori, the japanese dying technique where you fold and twist and create patterns that never look exactly the same two times in a row. Imagine giving a hand weaved carpet new digital life. The idea makes my head spin.
The best from two worlds have a really great chance of meeting here. Take it!

Tech möter tradition på anrika Savile Row

Ni vet kavajen som Google visade upp i sin promovideo till sitt omtalade Project Jacquard? Kavajen är handgjord av skräddaren Rachel Alice Smith som jobbar på Norton and Sons på anrika Savile Row i London. För Forbes berättar hon om arbetet med kavajen.
– Jag hade ingen aning om tekniken som var kopplad till projektet förrän det levererades. Det var en wow-upplevelse!
– De interaktiva fibrerna var så noggrant vävda att de nästan var osynliga. Jag kunde använda tyget precis som jag hade gjort till en vanlig måttbeställd kavaj, säger hon till tidningen.
Savile Row som tillverkat handskräddade kostymer sedan urminnes tider, är inte en institution man förknippar med vare sig modern teknik eller framåtblickande. Tvärtom. Men Smith menar att det är dags att börja anpassa sig till en yngre köpkrets.
– Idén att få in vackert hantverk och tradition i framtidens teknik är spännande och oväntad. Vi söker oss inte precis till förändring på Savile Row, men jag tror att det är möjligt att behålla vårt arv och ändå hitta en ny kundmarknad.
– Syftet med kläder från första början är funktion snarare än design. Så vad hindrar egentligen att hela ytan på en kavaj kan svara på dina rörelser eller till och med på ditt humör?
Skärmavbild 2015-09-03 kl. 20.59.24
Screenshot ur Project Jacquards promofilm.

Tech meets tradition at Savile Row
Remember the jacket that Google showcased in the promo video for Project Jacquard? The jacket was handmade by tailor Rachel Alice Smith who works at Norton and Sons at Savile Row in London. Now she tells Forbes about working with the jacket.
– I had no idea about the technology connected to the project until it arrived on the day of construction. It blew me away, she says.
– The Interactive fibres were so carefully woven that it almost seemed invisible unless you looked for it. I was able to use the cloth exactly as I would to make a normal bespoke jacket.
Savile Row, who has made hand tailored jackets since almost the dawn of time, is not an institution associated with either modern technology or looking ahead. Quite the opposite. But according to Smith it’s time to start adapting to a younger client base.
– The idea of incorporating a beautiful craft and tradition into the future is exciting and unexpected. We don’t seek out change on Savile Row but I think it’s possible to keep our heritage and still bring a new market of clients to the street.
– The purpose of wearing clothes goes back to function rather than just fashion. What’s to stop the whole interface of the jacket being responsive to your movements or even your mood?

Designa din egen LED-klänning

ENGLISH VERSION BELOW. Alltid drömt om att få designa din egen LED-klänning? Kolla då in på Made With Code, som är ett initiativ som vill få fler tjejer att intressera sig för att koda. På deras sajt kan man pröva på att göra sin egen design med hjälp av drag-and-drop-vektyg där man placerar man lysande cirklar i olika färger på en svart klänning. Genom att fylla i olika värden kan man sedan styra storlek och placering på cirklarna och få dem att röra sig på olika sätt över klänningens yta. När man är klar kan man spara och dela på sociala medier. Google skyfflade in hela 50 miljoner dollar i projektet när det lanserades förra året, och planen är att det ska pågå i tre år. Tanken är att visa unga tjejer att saker de gillar, som appar och filmer, görs med hjälp av kod.
715FAD18474A4BCBB7A02AE48C5350D7.cache_Skärmavbild 2015-06-16 kl. 16.21.20
Made With Code LED-dress.

 

Design your own LED-dress
Always dreamed of designing your own LED-dress? Then check out Made With Code, an initiative to help girls get interested in coding. On their website you can give it a try using drag-and-drop-tools where you place glowing circles in different colors on the surface of a black dress. By filling out different values you can control the size and the location of the circles and get them to move across the surface of the dress. When you’re done, just save and share on social media. Google invested 50 million dollars in this project last year, and it’s planned to last for three years. The idea is to show girls that the things they love, such as apps or movies, are made with code.