Innovation award to ocean plastics recycler profile Cyrill Gutsch

Founder of Parley for the Oceans, Cyrill Gutsch, was rewarded the Special Recognition Award for Innovation at the British Fashion Council’s annual awards Monday night. He got the award for his work with recycling plastics recovered from the ocean, that has then ended up as new products in brands such as Adidas and Stella McCartney, The Current Daily reports.
“The planet is broken, the oceans are nearly dead and we need a dream of a magic blue universe that is well protected – something that we actually fight for together,” he said when recieving his award.
And Cyrill Gutsch is a firm believer in the power of fashion in the fight against climate change. A couple of weeks ago, he said to Vouge:
“Fashion has the power to change people’s minds in a very quick way. It has a big role to play in environmentalism, because it [speaks to] people on an emotional and instinctual level. It speaks to desire and beauty, and allows us to convey this very serious message about the fragility of the planet in a way that isn’t preachy. It’s positive. And it’s fast.”

 

 

 

Annonser

Fashion tech stars enter Stockholm

On my way to a full day of Fashion Tech at Fotografiska in the Swedish capital, arranged by Patriksson Communication and Association of Swedish Fashion Brands among others. So looking forward to speeches by, among others, Niall Murphy from Evrythng, Matt Drinkwater from London College of Fashion and Amanda Parkes from Fashion Tech Lab. Stay tuned for more reports!

image

Kopplingen mellan teknik och mode når lärosätena

Det är kul att se hur kopplingarna mellan tech- och modeindustrin blir allt fler, men också att kopplingarna nu börjar sträcka sig även till lärosätena. I Paris till exempel, har businesskolan ESCP och företaget Lectra startat The Fashion and technology Chair, ett sorts center för undervisning och forskning där tyngdpunkten ska ligga på samarbeten mellan teknologi och mode. Tanken är att man ska utforska teknologins roll som katalysator för innovationer. Precis som på Malmö Högskola har man också startat en kurs i Fashion and Technology. Det om något tyder på att det här inte är någon tillfällig trend.

The connections between Fashion and tech reaches the world of education 

I enjoy watching how the connections between the tech- and fashion industries increase, but also that these connections are beginning to reach the educational world as well. In Paris for instance, business school ESCP and Lectra have starten The Fashion and Technology Chair, a center for education and research where focus will lie on cooperations between technology and fashion. The idea is to explore the rike of technology as a cathalyst for innovations. Just like Malmö Högskola, there is now also a course in Fashion and Technology. That, if nothing else, means that this is not just a trend.


Klänningen ändrar färg vid regn

I avdelningen vad som brukar hända med ens kläder när det regnar, är ju blöt det vanligaste alternativet. Men om ens kläder också blev… snyggare och intressantare? Ja, varför inte. Londondesignern Dahea Sun har skapat en färgtyp som när det används på tyg fungerar som en PH-indikator, skriver FashNerd. Klänningarna i kollektionen ändrar alltså gradvis färg när de utsätts för regn. Vilken färg klänningen får bestäms av det PH-värde som regnet har just där man befinner sig. Ett ganska vackert sätt att ta reda på hur det står till med luftkvaliteten i ens närmiljö, får man ändå säga.
Här kan du se precis hur klänningarna funkar.
79df8d_350f36e384d34f44a75774a1cec88e72.jpg_srz_905_676_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz79df8d_dc1a4aa5922c4688ab1668b917e2899c.jpg_srz_899_676_75_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz
Foto: Heewong Park