Google’s Project Jacquard is back – on your back

Remember Google’s Project Jacquard?  In 2017 they launched a denim jacket in collaboration with Levis, equipped with a touch sensitive smart fabric that worked as a remote for the wearer’s smartphone, to answer phone calls or get directions by tapping on the sleeve. And now they’re back again, but this time with a smart backpack in collaboration with French luxury brand Saint Laurent.
Just like its predecessor, the $995.00 backpack reacts to smart screen type gestures and taps, for instance to lower the volume on your music or receive text messages. So what’s new then?
Well, according to Digital Trends, the backpack comes with a new version of the Project Jacquard tag found in the left strap, and a Jacquard app that is designed to integrate with Google Assistant and its ”My Day” feature. The app will allow customized Google Assistant requests to be assigned to gestures, Cnet reports.
But the Saint Laurent bag is just the start. Jacquard 2.0 is going to get into a whole line of clothing and shoes this year. But not all the products will be as hefty priced as the Saint Laurent backpack.Saint Laurent

Stil & Teknik på Formex: framtidsmönster

Vurmen för traditionellt hantverk verkar bara bli starkare. Lotta Ahlvar, vd på Handarbetets Vänner, tog i sin Omvärlds-föreläsning på Formex i dag upp flera trådar som visar på den tendensen; som ett ökat intresse för växtfärgning och slöjd och handvävning. Samtidigt blir vår värld – vi själva och våra saker inkluderade – bara mer och mer uppkopplade. Vill man, kan man tolka hantverkstrenden som en reaktion mot nutidens uppkopplingsvurm. En längtan tillbaka till tryggare, småskaligare, analoga tider. Men jag tror snarare att vi är på väg mot ett riktigt spännande möte mellan traditionellt och innovativt, gammalt och nytt. Se bara på min eviga referenspunkt, Google och deras Project Jacquard.
Med projektet vill Google i stor skala kunna väva in konduktiva fibrer i tyg för att skapa smarta textilier som kan kommunicera och reagera och fungera tillsammans med våra andra elektroniska gadgets. De har förstått något viktigt. Att den banbrytande moderna tekniken måste integreras i material och föremål som vi känner igen och redan har en relation till – till exempel ett par jeans eller en klassiskt skräddad tweedkavaj – annars blir det för opersonligt och kallt.
Det här skulle ju naturligtvis också gå att applicera på heminredningstextilier. När jag vandrar runt bland Formexmontrarna och får den här interiöra käftsmällen av mönster, material, strukturer och hantverk känner jag bara wow, vilken grej det här skulle kunna bli för utvecklingen av Det Smarta Hemmet. Tänk att kunna dölja teknik som man använder till vardags i vackra textilier färgade till exempel med den japanska Shibori-tekniken där man viker och vrider och skapar mönster som aldrig blir exakt lika två gånger i rad. Tänk att kunna ge en handvävd matta ett nytt digitalt liv. Tanken svindlar faktiskt.
Det bästa av två världar har tidernas chans att mötas här. Ta den!

 

Stil & Teknik at Formex: future patterns
The interest in traditional arts and crafts only seem to grow stronger. Lotta Ahlvar, CEO of Handarbetets Vänner (Friends of Arts and Crafts) brought up several tendencies proving that in her lecture at Formex today. Such as an increased interest in natural dying processes and hand weaving. Meanwhile our world – us and our stuff included – get more and more connected. If you prefer, you can interpret the arts and crafts trend as a reaction against our connected lives. A longing back to safer, small scale, analog times if you will. But I actually think we’re heading towards a really exciting encounter between the traditional and the innovative, the old and the new. Just look at my eternal point of reference, Google’s Project Jacquard.
With this project Googles attempts to weave conductive fibres into fabrics, and that way create smart textiles able to communicate and react and function with our everyday electronic gadgets. They have realized something important. That the groundbreaking modern technology needs to be integrated into materials and objects we already know and have a relation to – like a pair of jeans or a hand made tweed jacket. Otherwise it gets too impersonal, too cold.
Naturally this would also apply to interior design textiles. When I wander among the showcases at Formex, getting this interioral smack in the face from prints, materials, structures and craft, I feel wow, what an exciting aspect this could be for the evolvement of the Smart Home. Imagine being able to hide technology inside beautiful fabrics printed with Shibori, the japanese dying technique where you fold and twist and create patterns that never look exactly the same two times in a row. Imagine giving a hand weaved carpet new digital life. The idea makes my head spin.
The best from two worlds have a really great chance of meeting here. Take it!

Tech möter tradition på anrika Savile Row

Ni vet kavajen som Google visade upp i sin promovideo till sitt omtalade Project Jacquard? Kavajen är handgjord av skräddaren Rachel Alice Smith som jobbar på Norton and Sons på anrika Savile Row i London. För Forbes berättar hon om arbetet med kavajen.
– Jag hade ingen aning om tekniken som var kopplad till projektet förrän det levererades. Det var en wow-upplevelse!
– De interaktiva fibrerna var så noggrant vävda att de nästan var osynliga. Jag kunde använda tyget precis som jag hade gjort till en vanlig måttbeställd kavaj, säger hon till tidningen.
Savile Row som tillverkat handskräddade kostymer sedan urminnes tider, är inte en institution man förknippar med vare sig modern teknik eller framåtblickande. Tvärtom. Men Smith menar att det är dags att börja anpassa sig till en yngre köpkrets.
– Idén att få in vackert hantverk och tradition i framtidens teknik är spännande och oväntad. Vi söker oss inte precis till förändring på Savile Row, men jag tror att det är möjligt att behålla vårt arv och ändå hitta en ny kundmarknad.
– Syftet med kläder från första början är funktion snarare än design. Så vad hindrar egentligen att hela ytan på en kavaj kan svara på dina rörelser eller till och med på ditt humör?
Skärmavbild 2015-09-03 kl. 20.59.24
Screenshot ur Project Jacquards promofilm.

Tech meets tradition at Savile Row
Remember the jacket that Google showcased in the promo video for Project Jacquard? The jacket was handmade by tailor Rachel Alice Smith who works at Norton and Sons at Savile Row in London. Now she tells Forbes about working with the jacket.
– I had no idea about the technology connected to the project until it arrived on the day of construction. It blew me away, she says.
– The Interactive fibres were so carefully woven that it almost seemed invisible unless you looked for it. I was able to use the cloth exactly as I would to make a normal bespoke jacket.
Savile Row, who has made hand tailored jackets since almost the dawn of time, is not an institution associated with either modern technology or looking ahead. Quite the opposite. But according to Smith it’s time to start adapting to a younger client base.
– The idea of incorporating a beautiful craft and tradition into the future is exciting and unexpected. We don’t seek out change on Savile Row but I think it’s possible to keep our heritage and still bring a new market of clients to the street.
– The purpose of wearing clothes goes back to function rather than just fashion. What’s to stop the whole interface of the jacket being responsive to your movements or even your mood?

Google vill göra touchscreens av våra kläder

Ivan Poupyrev på Googles topphemliga labb, ATAP, har en plan. I framtiden ska alla klädesplagg kunna fungera som touchscreens. Med enkla gester ska man kunna svepa över skjortärmen för att ringa ett telefonsamtal eller se till att en Uber står och väntar så snart man knutit slipsen. Med sitt Project Jacquard ämnar han se till att världens hela textilindustri kan masstillverka konduktivt tyg med touch- och känselsensorer som därmed kan göra hela tillvaron interaktiv.  Till Wired säger han:

– Vi har redan kläder. Varför behöver man ett armband som mäter sina steg eller hjärtslag när skorna eller skjortan skulle kunna göra det bättre? Vad ska man med en klocka som kan ge känselfeedback när en lätt vibration i manschetten skulle vara mycket diskretare?

Good point, Ivan!

Project Jacquards första uppgift är ett par jeans. Som ser ut som ett par vanliga jeans, som känns som ett par vanliga jeans. Inga särskilda fickor för sensorer, inga skärmar.

– Det här är inget teknologiskt problem. Att slänga på en LCD-pryl på handleden är lätt. Det här är ett designproblem. Design och kulturell förståelse.