Experimental jacket takes graphene out of the labs, into the world

They have already brought solar charged jackets and an indestructible kevlar hoodie to the world. Now twin brothers Nick and Steve Tidball, the men behind the clothing brand Vollebak, is releasing the first edition of a graphene coated jacket.
So what’s the deal with graphene then? Well, actually it is the thinnest possible layer of graphite, the same material that’s used in pencils. It’s only one single atom (!) thick, and also the strongest, lightest and most conductive material there is. Which makes it suitable for a number of things, now including clothing.
The Vollebak jacket is reversible, and is coated with graphene on one side and the other not. Depending on how you wear it, the jacket will interact with both your body and your surroundings in different ways. For instance, the jacket will not only conduct your body heat, but it can also store it and thereby functioning like a radiator. Also, bacteria can’t grow on graphene.
“When clothing can start conducting heat and electricity all sorts of cool things can start happening. It means that over the next decade your clothing can start to become a platform for other innovations. And that’s really what we’re interested in”, the team says in a press release.

Vollebak graphene 6

Vollebak graphene 8

Fashion tech stars enter Stockholm

On my way to a full day of Fashion Tech at Fotografiska in the Swedish capital, arranged by Patriksson Communication and Association of Swedish Fashion Brands among others. So looking forward to speeches by, among others, Niall Murphy from Evrythng, Matt Drinkwater from London College of Fashion and Amanda Parkes from Fashion Tech Lab. Stay tuned for more reports!

image

Är BioTech framtiden för FashionTech?

Ja, kanske det! Jag blir i alla fall väldigt inspirerad när jag ser mig omkring och ser hur driftiga människor försöker framställa läder utan att kor dör (Modern Meadow) och spindelsilke utan att involvera spindlar (Spiber och Bolt Threads blanda andra). Här finns en riktigt spännande möjlighet att addera till pluskontot för både miljö, människor och djur.
I ett angränsande område jobbar svenska Dedicated Institute som jag presenterade på Tech Loves Fashion i måndags. Tillsammans med Smart Textiles på Textilhögskolan i Borås och aktörer inom koldioxidavskiljning arbetar de på att framställa syntetiska textilfibrer av växthusgaser. Projektet pågår fram till september i år, så håll utkik efter detta.
Mycket kring hållbarhet handlar av nödvändighet om att avstå, bromsa och backa. Det här har potential att bli något annat.
1449907299853

Is Biotech the future of FashionTech?
It just might be! At least I get very inspired when I look around to see all these driven people trying to create leather without cows dying (Modern Meadow) and spider silk without involving spiders (Spiber and Bolt Threads among others). Here’s a really exciting opportunity to add to the plus account for the environment as well as animals and people.
In an adjacent field, there’s Swedish Dedicated Institute who was one of the three brands I presented on Tech Loves Fashion on Monday. Along with Smart Textiles at Borås Textile University and the carbon capture industry they’re trying to create synthetic textile fibres out of greenhouse gas. The project goes on until september, so keep an eye open for news.
A lot surrounding the subject of sustainability is by necessity about abstaining, decelerating and reversing. This has the potential to be something different.

Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm: När får Sverige sin första Fashion Tech-modevecka?

Jag njuter verkligen av att vara på plats på modeveckan just nu. För det är ändå svårslaget att få en koncentrerad dos mode som kickoff inför hösten, särskilt av den höga kvalitet som vi generellt ser under veckan i Stockholm. Men det här eventet ger mig ändå en känsla av att det måste bli något mer snart! Någon sorts förnyelse, något nytt grepp. Och jag tror att fusionen mellan mode och teknik är det grepp jag söker. Paris och San Francisco och flera andra betydande storstäder har redan en särskild modevecka tillägnad mötena mellan mode och teknik och även på de ordinarie veckorna smyger sig tech-temat in allt oftare. (San Francisco Fashion Week till exempel, börjar den 19 september och har med temat ”Disrupt fashion” avsikten att utforska hur tech-revolutionen påverkar den traditionella modebranschen, mer om det i ett annat inlägg)
Det finns liksom inga skäl till att Stockholm inte skulle kunna haka på det tåget. Allt pekar ju i den riktningen: För att vara ett så litet land är Sverige rätt framstående både inom mode och tech, vi har Swedish Fashion Councils högst lovande satsning Digitizing Fashion där man aktivt jobbar för att föra samman de två områdena – och dessutom: Det finns ju redan fler än ett svenskt företag som jobbar i gränslandet mellan mode och teknik. Som skoföretaget Volumental som 3d-scannar kundens fötter så att skon blir helt individanpassad; Lumitoro som gör 3d-printade smycken; och Smart Textiles på Textilhögskolan i Borås som tar fram textilier med extraordinära egenskaper. Det finns förstås massor av andra exempel också.
I morgon visar Textilhögskolans avgångsstudenter upp sina examensjobb på Berns. Under visningen ställs frågor som ”Vad är ett plagg?” och ”Vilka tekniker finns för att utveckla nya typer av plagg?”. Och bara den vetskapen känns lovande.
IMG_5749
Stil & Teknik på Fashion Week Stockholm.
Foto: Anna Hedlund, Stil & Teknik

 

Stil & Teknik at Fashion Week Stockholm: When will Sweden get its first Fashion Tech Week?
I’m really enjoying Fashion Week right now. Getting a concentrated dose of high quality fashion to kick off the fall season is hard to beat, actually. But this event still gives me a sense that something else needs to happen soon! Something new, a new take on things. And I think what I’m looking for, is this fusion between tech and fashion. Paris and San Francisco and several other important cities already have special weeks dedicated to fashion and tech, and even in the ”regular” fashion weeks the tech just seems to sneak in more and more. (San Francisco Fashion Week for instance, starts September 19 with the theme ”Disrupt fashion” and aims to explore how the tech revolution impacts the more traditional fashion business, more on that later.)
There are simply no reasons for Stockholm not to do the same. Everything points in that direction anyway: For such a small country, Sweden is still pretty successful in both fashion and tech, then there’s Swedish Fashion Councils project Digitizing Fashion which aims to bring these to areas together – and also: There’s already more than one Swedish company that works in the intersection between fashion and tech, for instance Volumental who 3D-scans the customers feet to make shoes that fit the individual; there’s Lumitoro who makes 3D-printed jewelry and there’s Smart Textiles at Textilhögskolan i Borås who make textiles with extraordinary features. I’m sure there are plenty others too.
Tomorrow the students from Textilhögskolan in Borås will be showcasing their graduation collections at Berns. During the show the designers asks questions such as ”What is a garment?” and ”What techniques are available to develop new kinds of clothing?”. And that, in itself, feels very promising.

Internationell fashiontech till Liljevalchs i höst

Å, vad roligt! Snart får vi se lite internationell fashion tech på svensk mark. Den 25 september börjar Liljevalchs utställning ”Utopian bodies – Fashion looks forward” där flera designers som jag har skrivit om här på bloggen kommer att visas upp – som till exempel Pauline Van Dongens solpanelsskjorta och Ying Gaos klänning som reagerar på betraktarens blickar. Cute Circuit dyker också upp med sin skjorta som kan skicka kramar och även Francis Bitonti med ett par 3D-printade skor. Kul är att också svenska Smart Textiles är på plats med världens första helt återvunna bomullstextil.
Teknologi är dock bara ett av elva teman på utställningen som också tar upp hållbarhet, förändring, hantverk och form, hantverk och färg, solidaritet, motstånd och samhälle, motstånd och skönhet, minnen, genusidentitet och kärlek. Utställningen pågår till den 7 februari 2016.
1-nowhere-nowhere-2-gaze-activated-dresses-by-ying-gaoVan Dongen
Ying Gaos Gaze dress och Pauline Van Dongens Solar shirt.

 

International fashion tech to art gallery  in Stockholm this fall
This should be fun! In just a month we will se some international fashion tech on Swedish grounds. September 25 is the starting point for art gallery Liljevalchs exhibition ”Utopian Bodies – Fashion looks forward” where several designers that I have mentioned here on the blog will be featured with their work. Pauline Van Dongen’s Solar Shirt, Ying Gao’s Gaze dress, Cute Circuit with their hug shirt and a pair of Francis Bitontis 3D-printed shoes are just a few of the things worth a visit. Swedish Smart Textiles will also be featured with their completely recycled cotton.
Technology is just one of eleven themes in the exhibition that also features sustainability, change, craft and form, craft and colour, solidarity, resistance and society, resistance and beauty, memories, gender identity and love. The exhibition closes an February 7 2016.

LED-canvas kan göra smarta kläder mainstream

Ni kanske minns InfiniShirt från CuteCircuit som jag skrev om härom sistens? Hur som helst, Switch Embassy gör något liknande. Deras interaktiva textil Infinite Canvas, kan visa text och bilder på flexibla LED-skärmar som både kan vikas, tvättas och sys ihop. Vilket alltså gör att man kan skapa displayer på större plagg som byxor och kappor men även till exempel skyltar eller hemdekor. Det här är möjligt genom ett sorts elektroniskt ”broderi” där kretskort, LED-ljus och konduktorer är inbäddat i textilen. San Francisco-företaget vann Techtextil Innovation Award i maj och hoppas nu att deras produkt ska bli standard i framtiden. Tanken är att priserna ska kunna sänkas på den här typen av produkter på sikt och kunna säljas utanför lyxsegmentet. 

LED-canvas might make smart clothing mainstream

Remember InfiniShirt from CuteCircuit that I wrote about a while ago? Anyway, Switch Embassy does something similar. Their interactive textile Infinite Canvas can show text and images on flexible LED displays that can be folded, washed and sewn together. That means it’s possible to create displays on larger items such as pants or coats, but also on signage and home decor. This is made possible through a sort of an electronic ”embroidery” with circuits, LEDs and conductors woven into the fabric. The San Francisco company won the Techtextil Innovation award in May and hopes are that their produkt will be standard in the future. That way it could contribute to lowered prices on this type of product in the future in order to reach behind the luxury segment.

Ändra färg på dina sneakers med ett klick

ENGLISH VERSION BELOW. Jag är lite förtjust idén att kunna ändra färg på kläder och skor i framtiden. Särskilt bra tänker jag att det funkar på just skor, som ju liksom sätter tonen för en hel outfit. +Rehabstudio har tagit fram ett par sneakers med en smart textil på ovansidan som kan just ändra färg. The Shift Shoe är kopplad till en app på telefonen där man smidigt bara markerar önskad färg på önskad del av skon, och som sedan – pang! – visar sig precis där den ska.
Skon togs fram under företagets Hackweek och är fortfarande på experimentstadiet.
Men idén är bra. Det bästa med detta är att det ju erbjuder så många möjliga kombinationer. Plus att sneakern är en typ av sko där det fungerar bra rent estetiskt att jobba med färger på det här sättet. Jag skulle köpa dem.
Skärmavbild 2015-06-15 kl. 09.53.50Skärmavbild 2015-06-15 kl. 09.53.10
The Shift Shoe av +Rehabstudio.

 

Change color on your sneakers with a click
I’m quite fond of the idea of being able to change color in your clothing and shoes in the future. And I think it would work especially well with shoes since shoes sort of decide the tone and feel of a whole oufit. +Rehabstudio has created a pair of sneakers with a smart textile on top, that can do exactly this. The Shift Shoe is connected to an app on your phone where you mark the desired shade on the desired part of the shoe, and then – bam! – the color shows up just where it should.
The shoe was created during the company’s Hackweek and is still in the experimental stage. But the idea is a great one. The best thing about it is the range of possible combinations it offers. Plus, the sneaker is just the type of shoe where working with colors this way really works esthetically. I’d buy them.