Hon är länken mellan skoföretagen och den nya tekniken

ENGLISH VERSION BELOW. Natacha Alpert är lite av en guru när det gäller innovation och skor. Hon hjälper företag att närma sig 3d-printingtekniken som tillverkningssätt – vilket ofta är en komplicerad process. De senaste 14 åren har hon jobbat mot märken som Reebok och Timberland och är i dag heltidsanställd på Caleres samtidigt som hon driver det egna företaget Miras3d. Hon anordnade också den första modeshowen för 3d-printat mode tidigare i år. Stil & Teknik ringde upp Kalifornienbaserade Natacha Alpert och frågade ut henne lite om 3d-printing och framtidens utmaningar. Häng med!

Hur arbetar du gentemot skomärkena? Kommer de till dig för råd? Eller söker du upp dem?
– Ja, de kommer till mig och sedan hjälper jag dem att starta igång processen. Det är ofta lite överväldigande att integrera ny teknik. Märkena har ofta äldre utrustning så många måste göra  stora förändringar som inte kan göras över en natt. 3d-printing som teknik är inte heller helt färdig för att tillverka en sko i sin helhet, men däremot delar av den. Många använder också tekniken för att skapa prototyper. Man kan säga att jag förbereder märkena för att börja använda en annan sorts tillverkning i framtiden. Det tog tid att gå från vävstol till symaskin och det är samma sak här.
3d-printing ger många möjligheter till skräddarsytt till individen och öppnar upp för mer kreativitet i designprocessen. Men det måste ju finnas utmaningar också? Vilka anser du är 3d-printingens största utmaningar just nu?
– Den största utmaningen är utvecklingen av olika material, särskilt inom skor. Vi har sett en stor utveckling bara de senaste fyra åren men där behövs mer. Det är redan möjligt att printa ett gummiliknande material, men vi väntar fortfarande på textilen att utvecklas. Det finns dock ett företag, Electroloom, som har lyckats skapa en 3d-printad textil (som jag skrivit om här), som är jättespännande.
Om vi placerar in 3d-printingen i framtiden för ett tag. Vad ser du då?
– Om fem år kommer alla märken att ha tagit till sig 3d-printing och även konsumenterna kommer att vara kreatörer. Det kommer att vara en mix av att märkena själva använder tekniken för tillverkning och att folk har printers hemma, precis som vi i dag har vanliga skrivare hemma. Det här blir bättre både för miljön och för affärerna. Folk kommer bara att skapa det de verkligen behöver. Och det kommer att ge upphov till jobb vi inte ens kan föreställa oss ännu.
IMG_2347IMG_2348IMG_2350
1. Natacha Alpert. 2. Klänning designad av Melinda Looi, specialgjord för 3D-print Design Show som Natacha Alpert anordnade tidigare i maj. 3. Skor med 3-printad klack av Helena Lukosova och Denisa Nova.

 

Natacha Alpert is a bit of a guru when it comes to innovation and shoes. She helps businesses approach 3d-printing as a way of manufacturing – which is often a complicated process. For the past 14 years she has been working with brands such as Reebok and Timberland and today she works full time at Caleres while she maintains her own company Miras3d. She also curated the first fashion show for 3d-printed fashion earlier this year. Stil & Teknik got California based Natacha Alpert on the phone and asked her a little about 3d-printing and the future. Come along!
Tell me more about how you work with the brands. Do they come to you for advice, or do you come to them?
– The brands come to me and then I help them to begin to start the process. It’s overwhelming to integrate new technology. Companies often have an older supply chain, and many brands have to make big changes and that can’t be done overnight. 3d-printing is not fully ready to complete a whole shoe yet, but parts if it. A lot of brands also use 3d-printing for prototyping. You could say that I’m setting up brands fot another kind of  manufacturing down the line. It took time to go from loom to sewing machine and it’s the same with this.
3D-printing allows for custom made pieces that fit the individual but also for more creativity in the design process. But there must be challenges too? So what are the greatest challenges that 3d-printing is facing right now?
– The biggest challenge is material development, especially in footwear.That needs to evolve more, but we have seen a lot of improvements in the past four years. You can already print a rubberlike material, but we’re still waiting for textile. Although there is one company, Electroloom, that has managed to create a 3d-printed textile (read more about it here) that’s very exciting.
If we place 3d-printing in the future for a while: what do you see?
– I would say in five years all brands will adopt 3d-printing and consumers will be creators. It’s going to be a mix of brands using the technique for manufacturing and people having 3d-printers at home, just like we have regular printers today. It’ll be better for the environment and for business models. People will only create what they really need. And there will be jobs we can’t even imagine yet.